Nadzor kvalitete ili kontrola kvalitete su postupci kojima detaljno preispitujemo kvalitetu svih čimbenika u našoj proizvodnji.

Ona se direktno odnosi na nadzor nad proizvodnim procesom tijekom njegova odvijanja. Nadzor kvalitete se provodi u dva dijela; unutrašnja kontrola kvalitete od samih proizvođača te vanjska kontrola kvalitete koju obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kupci, konkurenti i samo tržište.

Važnu ulogu u postizanju kvalitete ima osiguranje kvalitete. Osiguranje kvalitete je dio sustava upravljanja kvalitetom fokusiran na stvaranje povjerenja u ispunjavanje osnovnih zahtjeva vezanih za kvalitetu. Osiguranje kvalitete znači planirane i sistematične aktivnosti ugrađene u sustav, dok kontrola kvalitete označava tehnike i aktivnosti opažanja koje se koriste da bi se zadovoljili zahtjevi za kontrolom.

Mjerila za ocjenjivanje kvalitete su:

  • sukladnost s normama – proizvod mora odgovarati tehničkim normama
  • sukladnost sa svojstvima navedenim u specifikacijama proizvoda
  • pouzdanost –značajno mjerilo za proizvode koje za vrijeme upotrebe treba redovito održavati
  • ekološka prihvatljivost –proizvodi ne smiju narušavati prirodni okoliš
  • suvremen i estetski izgled proizvoda
  • servisiranje i opskrba rezervnim dijelovima
  • prodajna i transportna ambalaža – izgled odnosno zaštita pri transportu